Wychodząc naprzeciw naszym klientom i rosnącemu zainteresowaniu nowoczesnym budownictwem z drewna klejonego, dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu przez lata pracy przy budowie i produkcji domów z drewna klejonego wprowadźmy nowość w naszej ofercie.

Domy w technologii CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) czyli drewno klejone krzyżowo.

Co to jest Drewno klejone CLT Skrót CLT (z ang.: Cross Laminated Timber) oznacza, w dosłownym tłumaczeniu na język polski, drewno klejone warstwowo poprzecznie krzyżowo. Przez to pojęcie rozumie się materiał przeznaczony do produkcji elementów płytowych, tzw. płyt CLT. Płyta ta składa się z nieparzystej liczby warstw desek, zorientowanych wzajemnie prostopadle, przyklejonych jedna do drugiej.

Budowa Domu w technologii CLT polega na prefabrykacji Płyt CLT na hali produkcyjnej (wycięcie otworów okiennych, drzwiowych, wierceń instalacyjnych, docięcie z ścian do projektu maszynowego)

Kolejnym etapem jest przetransportowanie gotowych prefabrykowanych ścian z drewna w technologii CLT i ich montaż na wcześniej przygotowanych Fundamentach lub płycie Fundamentowej.

Domy w Technologii CLT wykonywane są z paneli CLT dla ścian zewnętrznych o grubości 14 cm dla ścian wewnętrznych grubości 10 cm. Budynki wykonywane w technologii CLT posiadają nowoczesny wygląd.